Gå direkt till innehåll
Sextonde året i rad med omsättningstillväxt

Pressmeddelande -

Sextonde året i rad med omsättningstillväxt

2014 blev ännu ett år med rekordomsättning för ArcusGruppen. Koncernens omsättning uppgick 2014 till 2.150 miljoner NOK, 97 MNOK högre än under 2013. EBIT blev 278 miljoner NOK, 20 MNOK lägre än 2013.

– Vi växer och har en fortsatt hög lönsamhet. Under 2014 har vi stärkt vår position i Norden. Vi är bättre rustade än någonsin att uppfylla vår ambition att bli bäst på vin och sprit i Norden, säger koncernchef Otto Drakenberg på ArcusGruppen.

Den goda omsättningstillväxten hänger samman med nya attraktiva vinagenturer. Den svaga valutakursen för både norska och svenska kronor under 2014 har dock bidragit till betydligt dyrare vininköp. Detta har pressat lönsamheten. Lägre försäljning av märkesvaror inom spritsegmentet, främst på grund av långsiktig ompositionering, har också bidragit till en minskad lönsamhet jämfört med 2013.

Under det sista kvartalet har den omfattande omdaningen i Danmark gett goda resultat med ökade marknadsandelar på en högre prisnivå. Innovation har varit ett stort fokus, vilket lanseringar av Gammel Dansk SHOT och Aalborg Grill Akvavit är goda och framgångsrika exempel på.

I Norge har man arbetat målinriktat med premiumisering av varumärkena genom bättre design, nya premiumsorter och i viss mån högre priser på populära sorter. På kort sikt har detta lett till en något minskad volym, vilket har bidragit till en något lägre lönsamhet.

I både det svenska och norska vinsegmentet har ett antal nya agenturer och nylanseringar ökat omsättningen. ArcusGruppen har många vinexperter, vilket i kombination med ett stort internationellt nätverk har gjort att man lyckas få fram attraktiva viner som säljer bra.

– Vi är stora och starka i Norden, både inom vin och sprit. Med den senaste förvärvet av svenska Snälleröds stärker vi positionerna för att bli större inom akvavit i Sverige. Vi har ikoniska och attraktiva varumärken, vilket är den allra bästa utgångspunkten för ytterligare tillväxt. Vi håller definitivt god fart, säger Drakenberg.

Kontaktpersoner:

Otto Drakenberg, koncernchef. Mobil: +47 481 20 791 / +46 70 864 55 04 Mejl: otto.drakenberg@arcus.no

Per Bjørkum, koncerndirektör för Kommunikation. Mobil: +47 922 55 777 Mejl: per.bjorkum@arcus.no

Ämnen

Kategorier

Regioner


ArcusGruppen

ArcusGruppen är ett ledande nordiskt varumärkesföretag inom vin och sprit med både produktion, import och försäljning. Koncernen finns i samtliga nordiska länder med dotterföretag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. ArcusGruppen är marknadsledande på sprit i Norge och Danmark samt på vin i Norge och Sverige. Koncernen har också en betydande export av sprit till utomnordiska marknader, framför allt Tyskland. ArcusGruppen ägs till 100 % av Arcus-Gruppen Holding AS. Huvudägarna av Arcus-Gruppen Holding är det svenska investmentbolaget Ratos AB (83,5 %) och Hoff SA (9,9 %). Resterande aktieandelar ägs av enskilda ledamöter i koncernledningen och styrelsen. ArcusGruppen har sitt huvudkontor på Gjelleråsen i Nittedals kommun norr om Oslo. Mer information finns i ArcusGruppens årsredovisning 2014.

Kontakter

Monica Myrvold

Presskontakt Digital Marketing Manager +46 (0) 70 201 99 20
Tove Wredler Wennström

Tove Wredler Wennström

Presskontakt Content Manager folk o folk +46 (0) 70 289 08 42
Mikaela Lundén

Mikaela Lundén

Presskontakt Commercial Coordinator Spirits Sweden Press contact

Caroline Tull

Presskontakt Presskontakt 0761467436

folk o folk

Anora Group är ett ledande företag inom vin- och sprit i Norden och en global föregångare inom hållbarhet. Deras marknadsledande portfölj består av egna ikoniska nordiska varumärken samt ett brett utbud av internationella vin- och spritvarumärken. Anora Group exporterar till över 30 marknader globalt. Företaget inkluderar även Anora industry- och logistikföretaget Vectura. År 2020 var Anoras sammanlagda nettoomsättning 6,4 miljarder kronor och företaget sysselsätter cirka 1100 anställda. Anora Groups aktier är noterade på Nasdaq Helsinki och Euronext Oslo.

www.anora.com

Anora Sweden

Sandhamnsgatan 63
115 28 Stockholm
Sweden