Gå direkt till innehåll
Femtonde året med omsättningstillväxt – nytt rekordresultat

Pressmeddelande -

Femtonde året med omsättningstillväxt – nytt rekordresultat

Femtonde året med omsättningstillväxt – nytt rekordresultat

Ratos ägde ArcusGruppen.

(Gjelleråsen 20 februari 2014) Attraktiva varumärken och en marknadsfokuserad organisation är de viktigaste orsakerna bakom ArcusGruppens starka resultat för 2013. Koncernens omsättning för 2013 (justerat för avvecklad verksamhet *) uppgick till 2.053 miljoner kronor, en tillväxt på 17 procent jämfört med 2012. EBIT blev 298 miljoner kronor jämfört med 140 miljoner kronor 2012.

ArcusGruppen är den största leverantören av sprit i Danmark och Norge, och är också störst på vin i Sverige och Norge. Båda affärsområdena Vin och Sprit ökade vinsten för 2013.

– Vi har goda marginaler och fortsätter att växa. Under 2013 har vi stärkt vår nordiska position och vi har tydliga ambitioner om ytterligare tillväxt. Tillsammans ska vi bli bäst på vin och sprit i Norden! säger koncernchef Otto Drakenberg på ArcusGruppen.

Sprit: Lönsamhet och tillväxt

Affärsområdet Sprit hade 2013 en omsättning på 888 MNOK jämfört med 647 MNOK 2012. Det är en tillväxt på 37 procent. ArcusGruppen har en portfölj av varumärken som många konsumenter är stolta över och känner lojalitet med. Denna lojalitet har bidragit till en fortsatt god tillväxt under 2013. I synnerhet är detta tydligt i den traditionsrika norska akvavitportföljen, där både innovation och bättre prissättning har bidragit till ökad lönsamhet.

Det strategiskt viktiga uppköpet av de danska Aalborg-akvaviterna och Gammel Dansk den 4 januari 2013 har gett koncernens omsättning ett starkt lyft. Det totala omsättningsbidraget från förvärvet var 223 MNOK.

Även omsättningen av sprit i Sverige har fortsatt att öka. Det beror till stor del på försäljningen av Fireball, men också de sofistikerade whisky-märkena Isle of Jura och Dalmore som är nya i portföljen sedan 1 juli 2013. Den ökade försäljningen av danska och norska akvaviter samt konjak har också bidragit till den goda tillväxten i Sverige. ArcusGruppens försäljning av sprit i Sverige under 2013 låg på 91 MNOK, upp 59 procent sedan 2012.

Tillväxt i vin

Försäljningen av vin, som utgör 57 procent av koncernens samlade omsättning, fick under 2013 en omsättning på 1.177 MNOK, en tillväxt på 4 procent från 2012. Efterfrågan på vitt vin, rosé och italienska rödviner stiger. Det är den viktigaste orsaken till att ArcusGruppen i Norge siktade in sig på den attraktiva italienska Masi-agenturen och förvärvade denna 1 november 2013. Varje år säljs det närmare 1 miljon liter Masi-vin i Norge, huvudsakligen rödvin.

– Tillväxten ska fortsätta under 2014. Vi har stort fokus på innovation med en rad nylanseringar redan under första halvåret. Vi håller definitivt god fart, säger Drakenberg.

Omstrukturering Vectura

Under 2013 blev logistikverksamheten Vectura separerad från Arcus-Gruppen AS och är nu ett helägt dotterbolag till Arcus-Gruppen Holding. De strukturella förändringarna har genomförts för att skapa ett större fokus för både ArcusGruppen och Vectura.

* Omsättning och resultat justerat för avveckling av varumärket Brøndums, utseparering av Vectura och fastigheter.

Kontaktpersoner:

Otto Drakenberg, Konsernchef. Mobil: +47 481 20 791 / +46 70 864 55 04

Mejl: otto.drakenberg@arcus.no

Per Bjørkum, Koncerndirektör Kommunikation. Mobil: +47 922 55 777 Mejl: per.bjorkum@arcus.no


ArcusGruppen

ArcusGruppen är ett ledande nordiskt varumärkesföretag inom vin och sprit med både produktion, import och försäljning. Koncernen finns i samtliga nordiska länder med dotterföretag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. ArcusGruppen är marknadsledande på sprit i Norge och Danmark samt på vin i Norge och Sverige. Koncernen har också en betydande export av sprit till utomnordiska marknader, framför allt Tyskland och USA.

ArcusGruppen ägs till 100 % av Arcus-Gruppen Holding AS. Huvudägarna av Arcus-Gruppen Holding är det svenska investmentbolaget Ratos AB (83,5 %) och Hoff SA (9,9 %). Resterande aktieandelar ägs av enskilda ledamöter i koncernledningen och styrelsen. ArcusGruppen har sitt huvudkontor på Gjelleråsen i Nittedals kommun norr om Oslo. Vid årsskiftet fanns det 258 anställda i ArcusGruppen.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Arcus Sweden AB är ett helägt dotterbolag till ArcusGruppen. Konsernchef är Otto Drakenberg. Bolaget startades 2002 och är ett av de ledande varumärkesföretagen på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker. Arcus Sweden representerar dels Arcusgruppens egna varumärken så som Lysholm Linie, Braastad Congac, Aalborg och Gammel Dansk och har dels utvecklat samarbeten med några av de största och mest välkända sprit- och vinproducenterna i världen. 
Arcus strategi är att genom lokal marknadskompentens och fokus stärka och vidareutveckla våra egna och våra partners varumärken och därmed säkerhetsställa långsiktig tillväxt på den svenska marknaden.

Vår vision är att både våra kunder och uppdragsgivare skall uppfatta oss som den mest attraktiva partnern. Detta genom att erbjuda en stark varumärkesportfölj med både etablerade och marknadsledande varumärken och nya och innovativa produkter med potential för framtidspotential. Allt för att erbjuda konsumenterna och våra kunder ett sortiment av hög kvalitet som är både attraktivt och levande.Mer information finns i ArcusGruppens årsredovisning 2013.


Kontakter

Monica Myrvold

Presskontakt Digital Marketing Manager +46 (0) 70 201 99 20
Tove Wredler Wennström

Tove Wredler Wennström

Presskontakt Content Manager folk o folk +46 (0) 70 289 08 42
Mikaela Lundén

Mikaela Lundén

Presskontakt Commercial Coordinator Spirits Sweden Press contact

Caroline Tull

Presskontakt Presskontakt 0761467436

folk o folk

Anora Group är ett ledande företag inom vin- och sprit i Norden och en global föregångare inom hållbarhet. Deras marknadsledande portfölj består av egna ikoniska nordiska varumärken samt ett brett utbud av internationella vin- och spritvarumärken. Anora Group exporterar till över 30 marknader globalt. Företaget inkluderar även Anora industry- och logistikföretaget Vectura. År 2020 var Anoras sammanlagda nettoomsättning 6,4 miljarder kronor och företaget sysselsätter cirka 1100 anställda. Anora Groups aktier är noterade på Nasdaq Helsinki och Euronext Oslo.

www.anora.com

Anora Sweden

Sandhamnsgatan 63
115 28 Stockholm
Sweden